Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121 oznamuje rodičom detí , ktoré k 31.8.2017 dovŕšia 6 rokov, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 19.04 – 21.04. 2017 v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. potvrdenie o zrelosti dieťaťa od detskej lekárky
  2. rodný list dieťaťa
  3. kartičku poistenca
  4. občiansky preukaz oboch rodičov
  5. 5,-€ na zošity s predtlačou
Bookmark the permalink.

Comments are closed.