Zdobenie medovníkov

Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jednou z nich je aj pečenie medovníkov. Takéto čarovné medovníky zdobili deti v školskom klube počas predvianočného času. Našou školou sa niesla ich sladká vôňa a deti mali možnosť vyskúšať si ich zdobenie. Netradičná činnosť všetkých zaujala. Pracovali so zanietením, zdobili medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli že ich podarujú svojim najbližším. Nechýbala ani odmena pre najšikovnejšie cukrárky.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.